Speciaal (basis) onderwijs

Soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan wat er door de scholen van Schoolvereniging Rehoboth geboden wordt. Deze kinderen kunnen doorverwezen worden naar scholen buiten Urk die speciaal onderwijs bieden. Hieronder vindt u een lijst met onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs.

Ondersteuning op niveau 3 en 4 wordt op speciaal (basis) onderwijs buiten Urk geboden.

Niveau 3
De Klimboom in Emmeloord, www.deklimboom-emmeloord.nl
De Klimboom is met name gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen of een leerachterstand. Het gaat hier om kinderen die zich niet naar hun mogelijkheden ontwikkelen en bij wie daarnaast sprake is van gedragsproblemen of een bedreigde sociaal-emotionele ontwikkeling. De Klimboom is bovendien een lesplaats voor sommige ZML-kinderen of kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.Niveau 4
Bartimeus in Zeist en Lochem, www.bartimeus.nl
voor kinderen met visuele problemen (cluster 1)
De Enkschool in Zwolle en Kampen, www.kentalisonderwijs.nl/enkschool
voor spraak/taalproblemen (cluster 2)
De Zonnebloemschool in Emmeloord, www.zonnebloemschool.nl
voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (cluster 3).
De Twijn in Zwolle, www.detwijn.com
voor kinderen met specifieke lichamelijk-motorische beperkingen (cluster 3).
De Optimist in Emmeloord, www.deoptimist.eduvier.nl
voor kinderen met ernstige gedragsproblemen (cluster 4).