Aanmelden leerling

Als u uw kind (voorlopig) aan wilt melden bij de school dan kunt u dat doen via onderstaand formulier. Dit geldt voor ouders van wie het kind voor 1 mei 2025 4 jaar wordt.  LEES VOORAF DE TOELICHTING!