Bovenschoolse Prismaklas

In de bovenschoolse Prismaklas van Schoolvereniging Rehoboth zitten (hoog)begaafde leerlingen van onze zeven scholen. Zij hebben naast het compacten en verrijken in de eigen school, de behoefte aan meer contact met ontwikkelingsgelijken. Soms is er extra ondersteuning nodig. De Prismaklas is dus een aanvulling op de extra’s die in de basisschool al geboden worden.

Het onderwijs in de plusklas is gericht op het welbevinden en de evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling van het (hoog)begaafde kind.

Door het ontmoeten van gelijkgestemden ontstaat er herkenning en bevestiging. Dit versterkt het zelfbeeld en nodigt uit tot vriendschappen.

Er is één bovenschoolse Prismaklas. Welk leerjaar wordt bepaald door de aanmeldingen die er zijn gedaan. De afgelopen jaren waren dit voornamelijk leerlingen uit groep 7/8.  Deze klas komt één ochtend per week bij elkaar in een lokaal op de Groen van Prinstererschool. 

De aanmelding van deze kinderen wordt door de hoogbegaafdheidcoördinator of intern begeleider van elke school gedaan. Dit gebeurt onder andere na signaleringen in de eigen groep. Op alle scholen wordt voor de signalering gewerkt met SIDI PO. Een toelatingscommissie, bestaande uit de plusklasleerkrachten en minimaal één lid van de bovenschoolse kenniskring hoogbegaafdheid, beslist wie er uiteindelijk zullen worden geplaatst. Er kan incidenteel sprake zijn van een proefperiode.

Het lesaanbod in de plusklas is afgestemd op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij kun je denken aan:

  • Contact en samenwerken met zogenoemde ontwikkelingsgelijken
  • Ruimte voor autonomie
  • Behoefte om creatief, praktisch en analytisch te denken
  • Behoefte aan open opdrachten
  • Stimuleren van executieve functies
  • Behoefte aan feedback op proces en product
  • Het aanleren van denk- en leervaardigheden

We onderkennen, bespreken en bestrijden faalangst en gaan onderpresteren tegen.