Over ons

De historie van schoolvereniging Rehoboth

Bijna honderd jaar geleden, op 29 juli 1925, vindt de oprichting plaats van de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk”. Tevens worden de eerste statuten opgesteld. Deze statuten ontvangen op 24 september 1925 de Koninklijke Goedkeuring. In de statuten vindt een verdeling van bestuurders naar kerkgenootschap plaats.

Na veel verwikkelingen wordt op Urk een christelijke school opgericht. Dit gebeurt pas in 1927. Op dat moment is er al een openbare school met een christelijk karakter, omdat de Urker bevolking niet voldoende financiële middelen heeft om een eigen school te stichten. In februari 1927 vindt de opening van de eerste school plaats, maar er zijn zoveel kinderen aangemeld dat het bestuur besluit de school te splitsen. De twee nieuwe scholen hebben ruimtegebrek. Door het niet verstrekken van de financiële middelen van de gemeente, kan er geen extra lokaal worden gebouwd. Op advies van de inspectie wordt besloten de ene week aan de Wilhelminaschool en de andere week aan de Rehoboth een klas vrijaf te geven.

Aan het begin van de jaren dertig zijn er grote financiële problemen en bijna gaat de schoolvereniging failliet. In de oorlog weigert het bestuur dat de NSB bepaalt welke onderwijzers in dienst komen. Daardoor verliest zij de subsidie van het Rijk voor het personeel. De salarissen worden betaald door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en enkele particulieren.

In 1940 wordt besloten te starten met een Fröbelschool. Bij het 50-jarig bestaan van de schoolvereniging zijn er 8 kleuterscholen.

Het bestuur steekt veel energie in het bouwen van nieuwe scholen vanwege het groeiend aantal kinderen. In 1985 worden kleuter- en lagere scholen samengevoegd tot 8 basisscholen. Door de uitbreiding van Urk wonen er veel kinderen in het nieuwe gedeelte. In overleg met de gemeente Urk wordt een tweetal scholen vanuit het Oude Dorp verplaatst naar de nieuwbouwwijk. De Cornelis Zeemanschool in 1991 en de Prinses Beatrixschool in 1999. Ook komt er in 2008 een bestuursbureau aan de Vlaak, waar de algemene directie, de staffunctionaris en de secretaresse hun werkplek hebben en waar het bestuur vergadert.

In februari 2011 verhuist de Koningin Wilhelminaschool voor de derde keer naar een ander gebouw en in 2015 verhuist de Harmpje Visserschool naar de Oranjewijk.

Schoolvereniging Rehoboth bestaat nu bijna 100 jaar, de statuten zijn vele malen veranderd, maar artikel 2: “De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse catechismus, de 37 geloofsartikelen en de canones van Dordrecht” is door alle jaren heen steeds gehandhaafd.

Ook nu is de Bijbel het richtsnoer voor bestuur, algemene directie, directeuren, onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel, ouders en kinderen.