Betrokkenheid ouders

Ouders van kinderen met en zonder extra onderwijsbehoeften zullen bij Passend Onderwijs wellicht vragen hebben. Blijft de kwaliteit van het onderwijs wel op hetzelfde niveau? Krijgt mijn kind wel voldoende aandacht van de leerkracht?

Passend Onderwijs wordt bij onze schoolvereniging gerealiseerd in nauw overleg met de ouders. Ouders kennen hun kind het best. Ouders weten, bewust of onbewust, veel over hun kind. Daarom wordt het ontwikkelingsperspectief van een kind ook samen met de ouders opgesteld én bewaakt.

Ouders voelen vaak aan in welke situatie hun kind anders reageert dan verwacht, maar hebben vaak ook de gouden tip waarmee een leerkracht de rust weer kan herstellen. Andersom ervaren ouders thuis of bepaalde methodieken ook buiten het klaslokaal bij hun kind aanslaan.

Ouders zijn de beste ervaringsdeskundigen die een school zich maar kan wensen. Als een leraar een probleem tijdig kan signaleren, kan vaak samen met de ouders een adequate oplossing worden gevonden.

Scholen beschikken over generieke onderwijskennis en ervaring voor de klas, ouders kennen de specifieke kwaliteiten en behoeftes van hun kind. Daarin kunnen ze elkaar uitstekend aanvullen. Op deze manier kan ieder kind het maatwerk krijgen dat het verdient.