Nieuwe school in de Zeeheldenwijk

Op vrijdag 24 maart 2023 ondertekenden gemeente Urk, Hevo en Arcom architectuur uit Veenendaal in combinatie met 1:1 Architectuur uit Urk een overeenkomst voor het ontwerp van de brede school in de Zeeheldenwijk.

De brede school bestaat uit een school van schoolvereniging Rehoboth, een nevenvestiging van de Zonnebloemschool uit Emmeloord en peuterspeelzaal en kinderopvang Urk. Het in 2022 opgestelde programma van eisen dient als uitgangspunt voor het project. Op basis van dit programma van eisen, is een architectenselectie georganiseerd.

Architectkeuze
Vijf architectenbureaus hebben de afgelopen periode hun visie gepresenteerd. De beoordelingscommissie bestaande uit Janneke Loot en Annette Woord (bestuur Peuterspeelzaal), Aart Reussing (directeur / bestuurder Zonnebloemschool), Johan de Jong (directeur schoolvereniging Rehoboth) en wethouder Nathanael Middelkoop van gemeente Urk, heeft de kwaliteit en de visie op de opgaven van de vijf bureaus beoordeeld. Arno Aarts van bureau Hevo en Jan Bosch van de gemeente Urk hebben de selectie begeleid. De kwaliteit van de architectenbureaus is beoordeeld op basis van ervaring, kennis, visie op de opdracht en het proces, aanpak en de presentatie. Arcom architectuur in combinatie met 1:1 Architecten zijn door de beoordelingscommissie unaniem als beste inschrijver beoordeeld. Hevo heeft vervolgens een gunningsadvies opgesteld.

Verdere proces
De komende periode wordt het ontwerp voor de nieuwbouw van de brede school uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Zo kan in 2024 daadwerkelijk gestart worden met de realisatie van de brede school als onderdeel van het centrumgebied in de Zeeheldenwijk. De planning voor de ingebruikname van de nieuwbouw brede school is gericht op de tweede helft van 2025.

(Deze tekst is overgenomen van sociale media-kanalen van de Gemeente Urk.)