Het bestuur van schoolvereniging Rehoboth bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend bestuur.
Het toezichthoudend bestuur (TZH) wordt gekozen door de leden. Het uitvoerend bestuur is de algemeen directeur
(de heer J.A. de Jong) en wordt benoemd door het toezichthoudend bestuur. Momenteel hebben de volgende
personen zitting in het toezichthoudend bestuur:

De heer W. Pansier, voorzitter
Mevrouw M. Romkes, secretaris/penningmeester
Mevrouw G.E. ten Napel
De heer J.J. Posthumus
De heer W.J. Rustenburg

Het toezichthoudend bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar.

U kunt de toezichthouders een e-mail sturen via bestuurskantoor@rehoboth.nu