Wist u dat we achter de schermen heel hard werken aan de nieuwe school in de Zeeheldenwijk?

Nu is de school nog volop in de ontwerpfase maar in januari 2025 hopen we te starten met de bouw van deze prachtige school. Eind mei 2024 kunnen we meer vertellen over hoe de school eruit komt te zien, hoe de school gaat heten en wat de visie van deze nieuwe school is.

Deze school wordt een plek waar kinderen dagelijks vanuit relatie leren en verder worden gebracht om positief op te groeien in een omgeving die hen uitdaagt. Schoolverenging Rehoboth, De Zonnebloemschool en Stichting Kinderopvang Urk werken hiervoor intensief samen. We bouwen aan een integrale en zo inclusief mogelijke plek waar alle kinderen een gelukkige, veilige, ononderbroken, kansrijke en thuisnabije schooltijd beleven.

Waarom willen we dat?

Onderwijs waar verschillen worden omarmd en waar iedereen erbij hoort, sluit aan bij onze christelijke normen en waarden. We geloven dat we allemaal verschillend zijn omdat God ons heeft bedacht voor verschillende doeleinden in deze wereld. We hebben elkaar nodig.

“Zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.”  “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijk liefde, ga elkaar voor in eerbetoon.”

-Romeinen 12:5 en 10 HSV

Wat gaan we doen?

De nieuwe school in de Zeeheldenwijk wordt een bruisende professionele leer- en werkgemeenschap waarin verschillen tussen leerlingen en leraren bij elkaar komen, worden geaccepteerd en benut om gezamenlijk te werken aan 5xO: Opvang, Opvoeding, Onderwijs, Ontwikkeling en Ontmoeting.

Nieuwsgierig?

Gaat u verhuizen naar de Zeeheldenwijk? Wilt u meer weten over de nieuwe school? Schroom niet om contact met ons op te nemen. We vertellen u graag meer!

Schoolvereniging Rehoboth: Ruth Koffeman ruthkoffeman@rehoboth.nu

De Zonnebloemschool: Gretha Bennik gretha.van.urk@zonnebloemschool.nl

Kinderopvang Urk: Janneke Loot en Rianne de Raat j.loot@stichtingkinderopvangurk.nl en riannederaat@stichtingkinderopvangurk.nl