Identiteitsbeleid

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23)

“Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land.” (Genesis 26: 22)

De naam van onze schoolvereniging is veelzeggend. In het Bijbelboek Genesis is Rehoboth de naam van een waterbron die Izak heeft gegraven. Dankzij deze bron voelt Izak ruimte. Ruimte om vruchtbaar te zijn in het land.

Izak was onderweg. Net als hij zijn ook wij op weg. We kunnen onze reis maken dankzij de ruimte die we krijgen. We weten niet hoe onze reis precies zal verlopen, maar we stellen ons wel een doel: “vruchtbaar zijn in dit land”.

Daarbij putten we onveranderd uit de bron van onze grondslag. Het is onze opdracht om die grondslag in elke tijd opnieuw te vertalen in de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Dat doen wij in dit identiteitsdocument. Die wil iedereen die bij het onderwijs op de scholen van Schoolvereniging Rehoboth betrokken is, inspireren om de kinderen van vandaag en morgen te laten delen in onze bron.

Als wij onze naam eer aandoen, zijn wij zélf een bron. Een bron van inspiratie, kennis, wijsheid en ontwikkeling. Als wij onze naam eer aandoen, gebruiken wij de ruimte die wij hebben gekregen. Ruimte voor ontwikkeling. Niet omwille van onszelf, maar omwille van al ons personeel, de leerlingen en ouders die aan ons zijn toevertrouwd.

Dit identiteitsdocument wil een inspirerende leidraad zijn op de weg die wij met elkaar gaan.