Zoeken
stuur door naar een bekende

Personeelsbeleid

Personeel

Schoolvereniging Rehoboth ziet het personeel als het kapitaal van de organisatie. Binnen onze vereniging is het van belang dat het personeel de protestants-christelijke boodschap op een authentieke manier overbrengt en onderwijskundige bevlogenheid en vakmanschap toont.
Met andere woorden: er wordt veel belang gehecht aan identiteit, kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid.

Passend Onderwijs en de bezuinigingen doen een groot beroep op het vakmanschap van de leerkrachten. Om ze daarin te ondersteunen zetten wij in op gerichte professionalisering en competentieontwikkeling van medewerkers. We hechten aan medewerkers die in staat zijn tot creatief en vernieuwend denken en handelen. We maken we systematisch gebruik van vormen van intervisie en collegiale consultatie of visitatie, ook met collega’s van andere scholen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We verwachten van medewerkers dat zij gaan voldoen aan de eisen van het landelijk in te stellen beroepsregister.

Goed onderwijs vraagt om leerkrachten die goed instructie kunnen geven. Leerkrachten van schoolvereniging Rehoboth beheersen deze vaardigheid. Zij zijn professioneel en handelingsbekwaam.

Wij willen onze kennis beschikbaar stellen door bij te dragen aan de opleiding van aankomende leerkrachten middels ‘opleiden in de school’. Het is belangrijk om ook in de toekomst over voldoende professioneel personeel te kunnen beschikken. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden van het ‘actieplan leerkracht’ en de functiemix.

Leiderschap wordt op alle niveaus gevraagd. Ook in onze wijze van leidinggeven als bestuurder, directeur of bouwcoördinator worden onze kernwaarden duidelijk. We zijn daarin dienend, professioneel en persoonsgericht.

Er is helder beleid over wat functies en taken zijn. De gesprekkencyclus is gericht op ontwikkeling. Daarnaast worden de medewerkers cyclisch beoordeeld.

Wij willen goed werkgeverschap uitstralen als Schoolvereniging Rehoboth met werknemers die met  plezier naar hun werk gaan. De organisatie is transparant en op alle niveaus is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid en positieve betrokkenheid bij de organisatie.

We bevorderen de mobiliteit in en tussen de scholen, maar houden hierbij rekening met de individuele situatie van zowel personeelslid als van school. Dit alles stimuleert het welbevinden, het onderling leren, de ontwikkeling van competenties en houdt mensen fris.

Schoolvereniging Rehoboth is een werkgever voor wie openheid hoog in het vaandel staat. Beleidsstukken zijn transparant en helder verwoord. Ook zijn de stukken voor iedereen toegankelijk. Hieronder vindt u links naar de beleidsstukken die betrekking hebben op het personeelsbeleid:

Gesprekkencyclus

Beoordelingsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Functiemix

 

 

[naar boven]