Vacature Algemeen Directeur

Wie zijn wij?

Schoolvereniging Rehoboth is de grootste aanbieder van basisonderwijs op Urk. Wij bieden christelijk primair onderwijs aan meer dan 2.000 leerlingen op 7 scholen. Dit doen wij met een enthousiast team van ruim 300 medewerkers. Vakmensen die warmhartig, goed opgeleid en voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dichtbij waar ze wonen goed onderwijs krijgen. We bereiden kinderen voor op een plek in de maatschappij, met oog voor groei, eigen talenten en ontwikkeling. Wij denken in mogelijkheden en gaan met elkaar op zoek naar het best passende onderwijs voor ieder kind. We zijn daarbij een voorbeeld voor andere scholen.

We werken vanuit de missie ‘Geloof in onderwijs’. Op onze scholen staat het geloof in Jezus Christus centraal. En wij geloven in goed onderwijs. In alles wat we doen staan de volgende waarden centraal:
• Vakmanschap: kennis als hoofd, houding als hart en vaardigheden als handen
• Samenwerking: samen als vereniging, elkaars kwaliteiten benutten met een gezamenlijk doel
• Eigenaarschap: verantwoordelijk, zelfbewust in vertrouwen

De vereniging wordt aangestuurd door een algemeen directeur die direct leiding geeft aan het directeurenteam en het bestuurskantoor. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

Wie ben jij?

We zoeken een betrokken algemeen directeur die passie heeft voor onderwijs en een warm hart voor kinderen. Je bent communicatief sterk, een echte verbinder en weet om te gaan met de verschillen binnen de vereniging. Je creëert een klimaat waarin iedere medewerker zich gezien en gehoord voelt. Je bent open en eerlijk en goed zichtbaar zowel binnen als buiten Rehoboth.

Je bent overtuigd christen
De Bijbel is de basis van ons onderwijs. In de organisatie praten we met elkaar en denken we na over de manier waarop we het geloof invullen in ons werk en in ons persoonlijk leven. Je bent daarbij authentiek, integer, betrouwbaar en betrokken. Je hebt oog voor de medewerkers, respect voor anderen, luistert en neemt tijd voor bezinning binnen de hele vereniging.

Je bent een verbinder en zorgt voor draagvlak
Binnen Rehoboth werken veel verschillende mensen. Je hebt oog voor hun verschillen, voor de individuele medewerker en hun ontwikkeling. Voorop staat altijd dat we goed onderwijs geven en kinderen begeleiden in hun ontwikkeling in een zeer belangrijke periode in hun leven. Samenwerken en wat voor elkaar over hebben is daarbij heel belangrijk.

We hebben goede stappen gezet naar een volwassen organisatiestructuur. Maar we zijn er nog niet. Jij geeft als leider richting, sturing en ontwikkeling. Borging is belangrijk. Jij zorgt ervoor dat men weet en begrijpt hoe we als organisatie willen werken, welke houding van medewerkers wordt verwacht en hoe dit in processen wordt weggezet.

Je weet de dienstverlening naar de scholen te optimaliseren. Je zorgt dat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Scholen en stafmedewerkers kunnen elkaar hierop aanspreken.

Je bent een onderwijskundige sparringpartner
Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en begrijpt de dynamiek binnen een onderwijsinstelling. Als leidinggevende van de schooldirecteuren ben je een onderwijskundige sparringpartner. Je schat goed kwaliteiten in bij mensen en organiseert ondersteuning die nodig is.

Je bent open en toegankelijk
Vanuit een natuurlijk charisma spreek je makkelijk mensen aan. Je neemt mensen mee en houdt hen verantwoordelijk. Je bent duidelijk in je afspraken.

Wat verwachten we van jou?

We zoeken een algemeen directeur die de organisatie aanstuurt en aan wie alle bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd. Naast de reguliere onderwerpen vragen de volgende thema’s de komende jaren focus van de directeur:
• Het borgen van de organisatietransitie
• Het versterken van externe contacten met de gemeente en andere scholen
• Het bouwen van een nieuwe school

Je bent in staat om van onder op het strategisch beleid te bepalen en uiteen te zetten
Je weet hoe een onderwijsorganisatie wordt bestuurd. Je hebt hierop een duidelijke visie en kunt die overtuigend overbrengen. Je neemt initiatief bij de ontwikkeling van strategie en weet die te vertalen in duidelijke doelstellingen.

Je kunt beleid formuleren en weet mensen intrinsiek te motiveren
Aan de hand van het beleid bepaal je doelen. Je organiseert het managementsysteem om het behalen van doelen te bewaken en stuurt bij als dat nodig is. Je bent daadkrachtig en weet mensen te stimuleren tot samenwerken om doelen te behalen. Daarbij heb je oog voor de ontwikkeling van de medewerkers.

Je bent communicatief sterk
Je bent communicatief sterk en hebt een open en luisterende houding naar de kinderen, personeel en ouders. Je beseft je wat de impact is van onderwijs en scholen op ouders, politiek en organisaties. Je gaat hiermee sensitief om. Je vertegenwoordigt Rehoboth in externe contacten met de gemeente en collega scholen. Je hebt oog voor de diverse belangen en weet de belangen van de vereniging op een professionele wijze te behartigen.

Je hebt scherp wie welke rol heeft en je bewaakt deze
Iedereen binnen de organisatie heeft zijn eigen taken en bevoegdheden. Je houdt zicht hierop en stuurt bij als ervan wordt afgeweken.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Klik hier om de volldige functiebeschrijving te downloaden.

• Wil je solliciteren? Wat leuk! Je kunt tot en met 8 november reageren. Je cv en motivatiebrief kun je sturen naar s.bloem@hetgovernancebureau.nl. De eerste gesprekken zijn donderdag 16 november. Het tweede gesprek is op donderdag 23 november.

• Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de heer Wouter Pansier op telefoonnummer 06 28 28 98 73.

• Ben je op zoek naar meer informatie over Rehoboth, bijvoorbeeld het managementstatuut of koersplan, dan kun je deze opvragen door een mail te sturen naar hr@rehoboth.nu