Zoeken
stuur door naar een bekende

Groen van Prinstererschool

Niveau 1
Op de Groen van Prinstererschool krijgen kinderen met spraak/taalproblemen of een taalachterstand vanaf groep 1 extra ondersteuning. In de onderbouw wordt zoveel mogelijk ondersteuning gegeven door middel van spel. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling. Bij de extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk samengewerkt met ouders en logopedist. Verder wordt er in alle groepen gewerkt met de methodiek van José Schraven. Binnen een uitdagende speelleeromgeving worden betekenisvolle activiteiten aangeboden.

  • Accenten: Taal en Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Nieuws

Recente berichten

    Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten