Zoeken
stuur door naar een bekende

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid leerlingen

Schoolvereniging Rehoboth heeft een breed toelatingsbeleid. Ieder kind is welkom. Voorwaarde is dat u als ouder(s) de grondslag en de doelstellingen van de vereniging en school respecteert. Daarvoor is een identiteitsdocument opgesteld; dit is leidend bij de toelating (dit document kunt u hier lezen).

Onze vereniging heeft zeven scholen, die verspreid staan over Urk. Iedere school heeft een eigen zorgprofiel. Heeft uw kind een extra zorgvraag, dan is het belangrijk dat het op de juiste school wordt geplaatst.

U kunt uw kind(eren) aanmelden bij de school van uw voorkeur. De contactgegevens staan onder het kopje onze scholen.

De school waar u uw kind(eren) aanmeldt heeft de zorgplicht van plaatsing. Dat betekent dat als de school van uw voorkeur uw kind niet kan plaatsen, zij wel de verplichting heeft ervoor te zorgen dat uw kind op een van de andere scholen van schoolvereniging Rehoboth geplaatst wordt.

Redenen waarom uw kind niet op de school van uw voorkeur geplaatst kan worden

-          De school is vol. Het is onderwijskundig en organisatorisch niet verantwoord meer kinderen op te nemen. Hierbij wordt gelet op de beheersbaarheid van het aantal leerlingen, de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de gemiddelde groepsgrootte van de school.

-          Een groep is vol. Het is voor deze groep niet verantwoord dat er meer kinderen geplaatst worden.

-          De school kan niet voldoen aan de zorgvraag die een kind heeft.

In alle drie de gevallen wordt u doorverwezen naar een andere school binnen onze vereniging. Er zal hierbij worden geprobeerd uw kind te plaatsen op een voor uw kind geschikte school, die zo dicht mogelijk bij uw huis gesitueerd is. Dit alles natuurlijk in overleg met u als ouders.

Een uitgebreide versie van het toelatingsbeleid is op iedere school verkrijgbaar.

[naar boven]

Contact

Schoolvereniging Rehoboth
Vlaak 14
8321 RV URK
T: 0527 - 0527-687018
E: bestuurskantoor@rehoboth.nu